Podmínky soutěže
 1. Pořadatel: Rawvolution s.r.o. se sídlem Křeslická 301/1, 101 00 Praha 10-Vršovice, Česká republika, DIČ CZ03740331.
 2. Soutěže se mohou účastnit osoby žijící v EU starší 18 let, s výjimkou zaměstnanců Rawvolution s.r.o., partnerů soutěže a jejich příbuzných a kohokoliv jinak spojeného s organizací nebo posuzovateli soutěže.
Pro účast v soutěži není požadován žádný vstupní poplatek ani nákupní objednávka.  
 1. Účastí v této soutěži uděluje účastník svůj souhlas s akceptací a dodržováním těchto podmínek. 
 2. Uzávěrka přihlášek je 15.4.2023 ve 23:59:59. Po tomto datu již nebudou další přihlášky do soutěže povoleny. 
 3. Společnost Rawvolution s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za nepřijaté přihlášky z jakéhokoli důvodu. 
 4. Pravidla soutěže a způsob přihlášení jsou následující:  přihlaste se zadáním svého jména, příjmení a e-mailu prostřednictvím formuláře Facebook Lead Ads form. 
  (soutěž probíhá na softwaru gleam.io). Tyto údaje budou použity pro účely soutěže a budou přidány do přehledu pro zasílání novinek My Raw Joy. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit pomocí odkazu ve spodní části každého e-mailu. 
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit podmínky soutěže bez předchozího upozornění v případě katastrofy, války, občanských nebo vojenských konfliktů, vyšší moci nebo jakéhokoli skutečného nebo předpokládaného porušení platných zákonů či nařízení, nebo jiné události mimo kontrolu pořadatele. Tyto změny v soutěži budou pořadatelem oznámeny účastníkům co nejdříve.
 6. Pořadatel nenese odpovědnost za nepřesné údaje o výhře poskytnuté jakémukoli účastníkovi třetí stranou spojenou s touto soutěží. 
 7. Ceny jsou následující: hlavní cena 1 x  dárková karta na prémiový box "Vyzkoušej vše" v hodnotě 2.670Kč a doprava v rámci Evropy zdarma.
Výhra je definována a není možná záměna za hotovost či jiné alternativy. Výhra je nepřenosná. Výhra závisí na dostupnosti a vyhrazujeme si právo nahradit jakoukoli výhru jinou, v ekvivalentní hodnotě a bez předchozího upozornění. 
 1. Hlavní výherce prémiového boxu "Vyzkoušej vše" bude náhodně vybrán softwarem Gleam ze všech přihlášených účastníků, kteří byli ověřeni pořadatelem nebo jeho zástupci. 
 2. Hlavní výherce bude vyrozuměn e-mailem, který byl použit pro přihlášení do soutěže My Raw Joy. Pokud výherce nebude možné kontaktovat nebo si výhru do 14 dnů od oznámení nepřevezme, vyhrazujeme si právo výherci cenu odebrat a vybrat náhradního výherce.
 3. Rozhodnutí pořadatele ve všech záležitostech souvisejících se soutěží  je konečné a neměnné. 
 4. Soutěž a podmínky se řídí českými zákony a případné spory budou podléhat výlučně výkonu soudů České republiky. 
 5. Přihlášením do této soutěže účastník prohlašuje, že:                                 -  v případě, že bude vybrán jako výherce, souhlasí s použitím svého jména a fotografie v jakýchkoli propagačních materiálech a jeho zveřejněním.
Jakékoli osobní údaje týkající se výherce a případných dalších účastníků budou použity pro účely těchto soutěží a rovněž pro marketingové účely související s nabídkami pořadatele v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27.dubna (tj. soubor zákonů z roku 2016, č.119, strana 1) a nebudou poskytnuty třetí straně bez předchozího souhlasu účastníků. 
 1. Jméno výherce bude k dispozici 28 dní po uzávěrce na následující adrese: office@myrawjoy.com.
 2. Tato propagace není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována Facebookem, Twitterem nebo jinou sociální sítí.