Obchodní podmínky společnosti Rawvolution s.r.o. seídlem Na Skalce 20, 251 01 Popovičky, ID organizace: 037 40 331, IČO: CZ 037 40 331, v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, spisová sazba č.C 235692

(dále jen Společnost nebo Obchodní společnost, nebo i prodávající)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové stránky na internetové adrese: www.myrawjoy.com

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen"Obchodní podmínky")společnost upravuje v souladu s ustanoveními společnosti Sec. 1751 (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"občanské zákoník"),práva a povinnosti smluvního pramene z kupní smlouvy nebo na ní založené (dálejen "kupní smlouva")mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen"kupující")na e-shopu prodávajícího. Prodávající provozuje e-shop na webových stránkách na internetové adrese www.myrawjoy.com (dále jen "Webová stránka") webové stránky (jen "Webové rozhraní obchodu").

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou v rámci podnikatelského řízení při objednávání zboží nebo samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek podmínek v kupní smlouvě. Odchylná v kupní smlouvě před obchodním řízením.

1.4. Ustanovení Obchodní podmínek je v obchodních smlouvách. Kupní smlouva obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva v českém jazyce (anglickym, něm).

1.5. 1.5. Toto ustanovení se týkalo práva a vzniklých po dobu účinnosti obchodních podmínek.

 1. 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího na webových stránkách, které se přisoudí k uživatelskému rozhraní. "Jen"uživatelský účet").

2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět a pravdivě všechny údaje. Údaje v uživatelském účtu je kupující při jejich povinen aktualizovat. Údaje o tom, že se v uživatelském účtu a při objednávání zboží prodávajícím za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským záhrobu a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost informací o tom, jak se mu to bude ovat.

2.4. Kupující bere na vědomí, že se má zachovat jako "na", a do 10000 dolarů, a to do 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 nutnou hardwarovou a softwarovou vybavenou osobou.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží ve webovém obchodě obchod je informativního charakteru a prodávajícího povinen uzavřít kupní smlouvu tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 20000 sesoudní.

3.2. Webové rozhraní obchodu s informacemi o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. Pro zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém obchodě obchodu. Objednávkový formulář o:

3.3.1. objednávané zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového obchodu),

3.3.2.

3.3.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako "objednávka").

 3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, vyšší kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že se jedná o dopravu zboží do ne pevninských částí světa je prodávající dodatečně upřesnit cena za dopravu. V případě, že kupující učitel ceny neodsouhlasí prodávající od smlouvy odstoupit. V případě, že se jedná o odstavené od smlouvy prodávající kupujícímu bezodkladně uh jižrazenou cenu za zbožím.

 V roce 2017 se jedná o využírně na nepokontinentálním území je prodávající dodatečně specifikovat cenu dopravy.  A to jak od smlouvy, tak i od smlouvy.  V roce 2017 se rozmísvila od kupní smlouvy prodávajícího, který se předávkuje kupním cenou kupujícímu.  

3.5.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím názvem objednávky(akceptací), jež je prodávajícím, kupujícím kupujícím elektronickou poštou, a to na elektronické pošty kupujícího.

3.6. Kupující se podílel na komunikačních smlouvách na dálku při uzavírání kupních smlouv. Náklady na uzavření kupujícího při použití komunikačních prostředků na dálku v uzavření kupních smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám kupující, a to tyto náklady sesoučtělé od základních sazb.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena zboží a cena za dodání zboží podle kupní smlouvy kupujícího prodávajícího následujících služeb:

 

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pay Pal
 • bezhotovostní platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen záluka prodávajícímu i náklady na dodáním zboží ve smluvách. Není-li to tak, aby se semes cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou platbu. Tento zdroj se týkal ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek pro uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cena zboží s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uradit kupní cenu splněný okamžik připsání částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, vy, že ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4.), 3.4.), uhravých kupních cen ještě před zbožím kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1000000000000000000000000000000

4.6. Je-li to v obchodním styku nebo je-li taktování pojídání amerických námořních předpisy, vystaví prodávající prodejní nabídky na kupní smlouvymu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a přeřazení v elektronické podobě na elektronickém kupujícím.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. . Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jinou od kupní smlouvy o do zboží, byl byl podle přání kupující nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, že se na mě podepsala nabídka rychlého zboží, jako i zboží, aby byla po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupních smlouv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jijůj.

5.2. 5.2. 5.1 obchodních podmínek o jiný případ, kdy nelze kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy, a dodáno (14) dnů od převzetí zboží, Odstoupení od kupní smlouvy od prodejních prodávajících ve vysvědčování v předchozí větě. V roce hello@myrawjoy.com.

5.3.V od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouvou od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k povaze zboží může do 14ti dnů jen výrobky raw pomazánek a oříškové krémy. Zboží od kupujících prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od od kupních smlouvy prodávajícímu v neporušeném obalu s neporušenou pečetí. Od kupní smlouvy, nese kupující náklady na navrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom, kdy zboží může být vráceno pro své obvyklou poštovní cestou.

5.4.. V případě, že se jedná o kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek pro prodávající peněžní prostředky od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od od kupního kupního kupujícího, a to až do 10, a je prodávající od kupujícího, tj. peníze na účet, ze zástěrky. Prodávající je taktéžský odbavit podepřenecké zboží kupujícího, aby se z jeho poddůhlého kupujícího a nevzniknouho kupujícího náklady. Od kupní smlouvy, prodávající se povinen vrátit k peněžním zástavám, než mu zboží a dalších náhodných obalů.  

5.5. V případě, že má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy, je prodávající i prodávající z kupní smlouvy odstoupit, a do doby převzetí zboží kupujícím. V rámci tzv.

5.6. Je-li spolu-zbožím a kupující dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřenou s rozvazovací podmínkou, že se-li od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva pro dárku účinnosti a kupující je povinen spolu zbožím prodávající i dodávku.

 1. PŘEPRAVA A DODÁVKA ZBOŽÍ

6.1. Vys. Zásilky mimo EU seznámejové zákony.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místě kupující v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání dodání.

6.3. V případě, že je z na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiných způsobem, než bude v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady na opakovaným zboží, resp. náklady na nové součinit.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat obaly zboží a v případě, že závada toto neprodleně přepravuje. V případě, že se jedná o zásilky od přepravce. Tento zdroj se zvětšuje z odpovědnosti za vady zboží a další právo kupujícího z pověrčivě zámečových právních předpisů.

6.5. Prodávající za zbožím, či nedodání výrobků, želé přepravcem.  

6.6 Další právo a povinnosti při přepravě zboží se odvíjněly od zboží dodací podmínky prodávajícího, je-li prodávajícím. Prodávající za kvalitu dodávanho zboží, speciální čokoládový sortiment, bude přepravovat nad teplotě nad 22°C. Při teplých obdobích se sněmí čokoládové zboží.  

 1. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Právo a povinnosti smluvního pramene práv z vadného plnění se řídí příslušnými předpisy (původní ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisůch).

7.2. Prodávající kupující, že zboží při převzetí vady. Prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží zboží:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si sněmí, aj-li, má-li vlastnosti, prodávající nebo výrobce nebo kupující na zboží a na reklamy jimi,

7.2.2. Prodávající neručí za změnu vlastností dodávanho zboží při přepravě tohoto zboží v teplém počasí (čl. 6 odst. 6.6.)

7.2.3. se zbožím k účelu, pro jeho pro jeho produkci prodávající nebo ke ke keu se zboží tohoto druhu,

7.2.4. zboží, které se má zabaví nebo se zhostiní předlozem, 1-list nebo jakost podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.5. je zboží v 19.

7.2.6. zboží.

7.3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém vytříděné povinnosti z vadného výrobce. Je-li naivní zboží, na jeho obalu, v návodu k zboží nebo v reklamě v podpalubu předpisy předpisy čas, pohoří zboží, po ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající, že zboží bude po dobu dobu k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti vlastnosti.

7.4. Právo z odpovědnosti za vady zboží, které se na adrese Rawvolution s.r.o., Na Skalce 20, 25101 Popovičky, či elektronické poštou na adrese hello@myrawjoy.com.

7.5. Kupující sdělí prodávajícímu, právo si si, při oznámení vady, nebo beze žádnou odkladu po vady. Bez souhlasu prodávajícího, který se bude uchylovat jako kupující, by se měl uchýl k volbě. do 19. září, kdy se to posmívá neopravné.

7.6.Má-li zboží vlastnosti v čl. 7.2 obchodních podmínek, tzv.

7.7. Vys. reklamace je kupující povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu zpět na adresu prodávajícího spolu s dokladem o uhrazené částice za poštovné. Kupující je povinen při reklamách zboží zaslat prodávajícímu fotodokumentaci, ze bude patrné, že zboží vlastnosti, v nabídce či popisu tohoto zboží. Prodávající se vyjádří k reklamaci ve 14ti dnů.   

7.8. Prodávající reklamované zboží /fotodokumentaci a vy, že reklamaci, přepychy nový výrobek a uhradí poštovné nebo mučící zařízení za vadným zbožím. Reklamaci neuzná, poštovné za záplatou prodávající kupujícímu neuhradí. Peníze budou prodávajícímu na účet, ze zástěrky za zbožím.  

 1. DALŠÍ PRÁVO A POVINNOSTI SMLUVNÍ PRAMEN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží, které se dotýká kupní ceny zboží

8.2.Prodávající ve vztahu ke kupujícímu vázání žádných kodexů ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1. e) občanského zákoníku.

8.3.Vyřizování stížností na prodávající prodejní adresy hello@myrawjoy.com. Informaci o tom, že se má nakousla na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smlouv je příslušná Česká obchodní inspekce, seídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line se na internetovém http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné, že se jedná o řešení mezi prodávajícím a kupujícím z kupních smlouv.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktní místo podle Nařízení Evropské parlament a Rady (EU) č. 524/2013 dne dne 21. května 2013 o řešeních sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na živnostenském oprávnění. Živnostenská kontrola v rámci své působnosti živnostenského úřadu. Dozor nad oblastí osobních údajů pro osobních údajů. Česká obchodní inspekce ve dnech 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona.

8.7. Kupujícího, který se dožaduje nebezpečí nebezpečí ve ves . 2000.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Má se stát, že se bude chýšovat k tomu, že se bude namátkovat. 13 Nařízení Evropský parlament a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") se zpracování osobních údajů kupující pro účely kupních smlouv, pro účely smlouvy o kupní smlouvě a prozaikumství osobních údajů prodávajícího prodávajícího prodejního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ KOMERČNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující ves. ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o osach informačních informačních společnostech a o změně zákona o informačních informačních společnostech), ve znění pozdějších předpisů předpisů, sem obchodních sdělení prodávajících na elektronické adresy či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost za kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR, které se týká osobních údajů pro obchodní účely sdělení prodávajícího zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující smísí. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce, a závazky prodávajícího z kupních smlouvy, bez toho, aby se docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle věty kdykoliv odvolat.

 1. DODÁVKY

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickém kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Vztah smlouvy o mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídil českým právem. Volbou práva podle předchozích věty osvojení kupující, je spotřebitelem, zbaveným ochrany, odukázán na sešíva, jež by ses vs. volby práva dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropský parlament a Rady (ES) č. 593/2008 z dne 17. června 2008 o právu rozhodnémm pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li ustanovení obchodních podmínek nebo neúčinné, nebo se stane, namísto neplatní ustanovení ustanovení, jeho smysl se neplatnéu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnosti jednoho z nejakutně se zhoscení.

12.3. Kupní smlouva obchodního podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. . Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rawvolution s.r.o., Na Skalce 20, 25101 Popovičky, Česká republika, adresa elektronické pošty: hello@myrawjoy.com.

 

Ze dne Modletice dne 1.9.2020st